Terugroeping

Wij bellen u graag op!

ZoekVerblijf

ofVrijblijvend aanvragen

Cookie Guide

Informatie over cookies

Op de website worden cookies gebruikt, om deze website gebruikersvriendelijker te maken en om u op maat gesneden, en aldus relevantere, informatie te verstrekken. Geen enkele van de op de website gebruikte cookies verzamelt informatie, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze leidraad wordt zo duidelijk mogelijk uitgelegd, wat cookies zijn, voor welke doeleinden ze op de websites worden gebruikt en welke opties voor u ter beschikking staan, om deze te beheren en - indien u dit wenst - te verwijderen. Voor het gebruik van deze website zijn cookies nodig.

Toelichting cookie

Vrijwel elke website gebruikt cookie-technologie. Een cookie is een klein bestand, dat internetinstellingen opslaat. Hij wordt bij het eerste bezoek van een website door uw browser gedownload. Bij uw volgende oproep van deze website met dezelfde eindapparatuur kan de browser controleren, of een cookie van deze website voorhanden is (d.w.z. de naam van de website bevat) en de, in de cookie opgeslagen, informatie terugsturen naar de website. Hierdoor herkent de website, dat ze met deze browser als eens werd opgeroepen, en varieert in sommige gevallen de weergegeven inhoud.

Voordelen van cookies

Sommige cookies zijn uiterst nuttig, omdat ze de gebruikerservaring bij het opnieuw oproepen van een website, die u al meerdere malen hebt bezocht, kunnen verbeteren. Mits u dezelfde eindapparatuur en dezelfde browser dan tot nog toe gebruikt, herinneren zich cookies bv. aan uw voorliefdes, delen ons mee, hoe u onze websites gebruikt, en maken de weergegeven inhouden relevanter voor uw persoonlijke interesses en behoeften. Geen enkele van de op de website gebruikt cookies verzamelt informatie, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Cookies beheren en verwijderen

Indien u wilt wijzigen, hoe een browser cookies gebruikt, dus bv. cookies van websites van het Kufsteinerland (c.q. van elke willekeurige andere website) wilt blokkeren of verwijderen, kunt u deze wijzigingen in de browserinstellingen doorvoeren.

Om cookies te beheren geven de meeste browsers u de mogelijkheid, alle cookies te accepteren of te weigeren c.q. uitsluitend bepaalde cookie-types te accepteren. U kunt ook zo instellen, dat u elke keer gevraagd wordt, wanneer een website een cookie wil opslaan. Het is ook heel eenvoudig cookies te verwijderen, die door een browser reeds op uw eindapparatuur zijn opgeslagen.

De procedés voor het beheer en het verwijderen van cookies zijn verschillend, afhankelijk van de browser, die u gebruikt. Om na te gaan, hoe u dit in een bepaalde browser moet doen, kunt u de geïntegreerde hulpfunctie gebruiken of alternatief AboutCookies.org oproepen, waar stap voor stap wordt uitgelegd, hoe cookies in de meeste courante browsers beheerd en verwijderd kunnen worden.

Deel het met
je vrienden

Even wachten a.u.b.

Informatie wordt geladen...